Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DANA Danuta Banaczek realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Projekt pt. ” Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DANA Danuta Banaczek w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0216/20-00

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 121 475,01 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 121 475,01 zł

Polecamy nasze nowości